Читайте нас также в жжАрхивы


Всего постов

4388
Фотографии животных

Алтай

Томск

Фотографии природы

סרט ״נפט תרומת כלום״

06.07.2013

בשנת 1865 קבוצת סטודנטים צעירים מסיביר כתבה מנשר לחיילי צבא אימפריה הרוסית בה הם קראו להילחם נגד שלטון אוטוריטרי בעד חופש דיבור ומולדתם. טקסט של מנשר עדיין אקטואלי אפילו ללא שינוי של מילה אחת. סטודנטים הושלכו לכלא חלקם נערגו.

אחת מהם בשם פוטנין  עם
יאדרינצב ועוד כמה אנשים המשיכו בפעילותם ובזכותם הוקמה אוניברסיטת תומסק בה מקום קברותו. קברו של ידרינצב ממוקם בעיר הבירה של מועצת החקלאית ברנאול שבסיביר.

סיביר אז לא היתה רק מקום לכלאותם של המתנגדי השילטון איך מקלט לאנשים צורכי חופש פוליטי, רספובליקת של דמוקראתיה רוסית ומקום של חזון לעתיד של רוסים.

רעיונותם של פוטנין וידרינצב שנקראים כעת ״מחוזאים״ ומתבוססים על רעיון של התנהגדות שקטה דרך פיתוח מולדת, שכל צעד של האוייב מביא לפיתוח נוסף בשהיפה לעצמעותה של סיביר משילטון אימפרי הרוסי, לא נשכחו ובתחילת מאה 21 הוקמו כמה עירגוני של צעירים למאן סיביר.

כל עירגונים האלה בעצם לוקחים חלק בתנעה סיבירית.
עירגון אחת בהתבוססות על אסטרטגיה של פוטנין לקח חלק במאבק על כספים פדראלים לסלילת כבישים בין -עירונים בסיביר.
במסגרת פרויקט צולם סרט ״נפט תרומת כלום״
לאומת כך שמתרתו של סרט כילו לספר על על סלילת הכבישים, סרט הפך לאיקון של ספרטיזם. אנשי השלטון של הפוטין מאוד הודעגו מפירסומו של הסרט ואיך השקיעו כסף בקמפיין שחורה נגד ספרטיזם.

מעכשיו יש כתובוית באנגלית

(אנא להפיץ סרט ככל שניתן)

  • Добавить в livejournalLivejournal
Новосибирен
  • комментариев 0
  • смотрело: 138

читайте также
Октябрь 22, 2011
Хватит кормить "Москву"!

Comments

comments

РЕПОРТАЖИ // СТАТЬИ // НОВОСТИ
Рецензии к фильмам
Культура
Статьи, аналитика, обзоры, репортажи
Хватит кормить Москву!
Монстрации в Новосибирске
Исторические фотографии - архивы - Новосибирск
Круглые столы